Tel. +420 607 525  519

Povodňová vlna 2020

Povodňová vlna 2020 není naštěstí pojmenování přírodní katastrofy, ale taktické cvičení, kterého se zúčastnily resp. na které byly vyslány předurčené jednotky z celého Středočeského kraje. Jednou z těchto jednotek je i naše jednotka SDH Šestajovice, která je předurčenou jednotkou pro ochranu obyvatelstva. Tato předurčenost znamená být připraven a vybaven na mimořádné události jako jsou např. požáry velkého rozsahu, povodně, nebo jiné katastrofy, kde je třeba se postarat buď o občany, nebo zasahující hasiče. Případně další činnosti, kterými by se mělo předejít, nebo zmírnit škody na majetku, nebo lidských životech. Jak jsou vybrané jednotky připraveny, prověřilo taktické cvičení Povodňová vlna 2020, které vyhlásil v pátek 11.9.2020 ve 13 hod. operační důstojník v rámci celého Středočeského kraje. Cílem byla obec Zbečno na Rakovnicku, kde dle plánu cvičení hrozilo protržení hráze po dlouho trvajících deštích. Na místo tedy vyjelo i naše družstvo. Po příjezdu na místo jsme si nejprve vyslechli aktuální situaci, poté jsme postavili evakuační stan, kterým jsme vybaveni a který byl součástí stanového městečka a pokračovali jsme v další nezbytné činnosti. Od zhruba jedné hodiny ranní probíhaly modelové situace evakuace osob a další činnosti a to ne jen tak na prázdno. Do cvičení byli angažovány desítky figurantů, kteří měli za úkol prověřit naši připravenost a to i vytvářením komplikovaných až nebezpečných situací. Celá akce končila za rozbřesku. V sobotu bylo v dopoledních hodinách vyhodnocení akce a jednotky se vrátily zpět na své základny. Naše družstvo bylo z řad dobrovolných hasičů hodnoceno jako jedno z nejlepších, za což jim patří poděkování. Cvičení se účastnilo 13 jednotek profesionálních hasičů, 9 jednotek dobrovolných hasičů, Zdravotní záchranná služby a POLICIE ČR. Více informací najdete na https://www.pozary.cz/clanek/234413-na-rakovnicku-v-katastru-obce-zbecno-probehlo-takticke-cviceni-povodnova-vlna-2020/ 

 

Požár kompostu - Šestajovice 14.9.2020
Transport pacienta - Šestajovice 10.9.2020