Tel. +420 607 525  519

jubilant

Dlouholetý člen našeho sboru pan Pavel Dvořák oslavil 28.12.2016 krásné životní jubileum – 70. narozeniny. Ve sboru je od roku 1984 a v době jeho aktivní činnosti vykonával funkci strojníka. I když už dnes není „aktivním“ členem, velice rád přijde mezi nás posedět a popovídat si, ale hlavně podporuje nejen jeho syna, ale i jeho dva vnuky, kteří jsou taktéž členy našeho sboru. V současné době jsou tedy v našich řadách tři generace Dvořáků.

Tímto chceme panu Dvořákovi velice poděkovat za vše co pro sbor doposud udělal a popřát mu ještě dlouhá léta dobrého zdraví, svěžesti, pohody a štěstí.

členové SDH Šestajovice                                                          

Plán práce výboru SDH Šestajovice na rok 2017
Vánoční besídka