Tel. +420 607 525  519

Plán práce výboru SDH Šestajovice na rok 2017

Jednání výboru sboru, který se bude řídit níže uvedeným plánem práce bude probíhat vždy poslední pátek v měsíci od 19:00 hod. v klubovně hasičské zbrojnice.

Každé jednání bude doplněno o zprávu z činnosti JSDHO a revizní rady.

21.1.2017 – Valná hromada

 1. Zahájení, volba pracovních komisí
 2. Zpráva výboru SDH o činnosti za rok 2016
 3. Zpráva revizní rady
 4. Změna výboru SDH
 5. Volba delegátů SDH na VH okrsku č.6
 6. Návrh plánu činnosti na rok 2017
 7. Diskuze
 8. Usnesení
 9. Závěr VH

28.1.2017

 1. Vyhodnocení Valné hromady
 2. Příprava Hasičského plesu
 3. Došlá pošta, různé

24.2.2017

 1. Daňové přiznání za rok 2016
 2. Příprava Hasičského plesu
 3. Došlá pošta, různé

31.3.2017

 1. Vyhodnocení Hasičského plesu
 2. Zpráva inventarizační komise
 3. Příprava družstev na soutěže
 4. Došlá pošta, různé

28.4.2017

 1. Účast družstev mladých hasičů a dospělých na okresních soutěžích
 2. Příprava výletu pro členy SDH
 3. Došlá pošta, různé

26.5.2017

 1. Vyhodnocení účasti mladých hasičů ve hře Plamen
 2. Příprava akce Dětský den
 3. Došlá pošta, různé

30.6.2017

 1. Činnost a hospodaření SDH za 1. pololetí 2017
 2. Vyhodnocení okresní soutěže v požárním sportu
 3. Došlá pošta, různé

28.7.2017

 1. Příprava soutěže O pohár starosty obce Šestajovice
 2. Došlá pošta, různé

25.8.2017

 1. Příprava soutěže O pohár starosty obce Šestajovice
 2. Účast kolektivů mladých hasičů ve hře Plamen 2017-2018

29.9.2017

 1. Účast kolektivů mladých hasičů v ZPV
 2. Došlá pošta, různé

27.10.2017

 1. Vyhodnocení soutěže O pohár starosty obce Šestajovice
 2. Došlá pošta, různé

24.11.2017

 1. Příprava Valné hromady SDH
 2. Ustanovení inventarizační komise
 3. Příprava vánočních akcí
 4. Došlá pošta, různé

29.12.2017

 1. Příprava Valné hromady SDH
 2. Schválení plánu práce výboru SDH na rok 2018
 3. Zahájení příprav pořádání Hasičského plesu
 4. Došlá pošta, různé

 

 

 

 

 

Hasičský ples 2017
jubilant