Tel. +420 607 525  519

Oslavy 120. let založení sboru

    5. září 2015 pořádal Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice oslavy k výročí 120. let od svého založení. Místem konání byly vzhledem k rozsahu vystavených exponátů a připravenému programu vybrány prostory základní školy Šestajovice. V budově školy byla umístěna výstava zaměřená na založení a historii sboru a také na sportovní činnost a práci s mládeží. Na nádvoří školy proběhla oficiální část programu, kde jednou z hlavních událostí bylo převzetí Čestné stuhy k Čestnému praporu SH ČMS. Stuhu sboru předával osobně starosta SH ČMS pan Karel Richter. Sbor obdržel dar také od starosty obce pana Romana Hrdlice a to skleněnou hasičskou přilbu s věnováním. Dále byla předána čestná uznání, medaile a další ocenění vybraným členům SDH za jejich práci a přínos pro sbor.  V průběhu celého dne si mohli návštěvníci prohlédnout nejen výstavu v budově školy, ale i v přilehlých ulicích, kde byla rozmístěna historická, ale i současná technika. Většina techniky byla zpřístupněna, což bylo atrakcí hlavně pro děti a také nostalgickou vzpomínkou pro starší generace. Oslavy byly zpestřeny celodenním programem pro děti, zásahem dobrovolných hasičů, ukázkami první pomoci v podání profesionálních záchranářů a ukázkou požárního útoku mladých hasičů. Na závěr dne byl připraven hudební program skupiny HITOS, která hrála přítomným návštěvníkům k tanci a poslechu do pozdních nočních hodin. SDH Šestajovice děkuje sponzorům a všem kteří se podíleli na uspořádání oslav.  

120.let-5851120.let-5869120.let-200453120.let-200532120.let-6017120.let-6076

120.let-6103120.let-6121120.let-6108120.let-5988120.let-5975120.let-5986

120.let-5967120.let-5971120.let-5878120.let-5875120.let-5896120.let-5945

120.let-6152120.let-6151120.let-6309120.let-6245120.let-6297120.let-6298

 

Rekonstrukce hasičské zbrojnice