Tel. +420 607 525  519

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

V druhé polovině roku 2015 započala v Šestajovicích dlouho očekávaná rekonstrukce hasičské zbrojnice. Práce byly zahájeny demolicí přístavby z roku 1982 . Poté byla postavena zcela nová a větší přístavba navazující na původní starou budovu, čímž se rozšířila klubovna, ale hlavně prostory v garážích, kde bylo málo místa pro techniku. Přístavbou vznikly také zcela nové a potřebné prostory, jako je sklad a dílna. Na tyto stavební práce navazovalo kompletní zateplení celé budovy, na což byla získána finanční podpora ze Státního fondu životního prostředí – program Zelená úspora. V současné době probíhají souběžně dvě etapy prací a to dokončení interiérů budovy a práce na venkovních prostorách, kde vzniká nové parkoviště, chodníky a terasa. Na rekonstrukci se podílí i členové SDH Šestajovice, kteří tak odpracovali už stovky brigádnických hodin. Termín dokončení si stanovili na 30.4.2016

hasičárna-5596hasičárna-5826hasičárna-6360hasičárna-6356hasičárna-6379hasičárna-6670

hasičárna-6674hasičárna-6680

muži starší na okr. kole v požárním sportu
Oslavy 120. let založení sboru