Tel. +420 607 525  519

Otevření zrekonstruované hasičárny

     Hasičská zbrojnice v Šestajovicích doznala velkých stavebních změn a úprav, které začaly v druhé polovině roku 2015. Jednalo se o celkové rozšíření stávající budovy, čímž byl získán větší prostor v garážích a hlavně vznikly další potřebné prostory jako je např. sklad a dílna. Dokončovací práce v interiérech, které dělali v převážné míře hasiči sami, trvaly skoro pět měsíců. Byly to stovky brigádnických hodin, které však stály za to. Odměnou pro všechny je zvětšená a zmodernizovaná hasičská zbrojnice, která byla v sobotu 11.6.2016 slavnostně otevřena a starostou obce panem Romanem Hrdlicem předána šestajovickým hasičům do užívání. Slavnostního aktu byl přítomen taktéž starosta KSH Středočeského kraje pan Oldřich Lacina, náměstkyně starostky OSH Prahy-východ paní Zdeňka Šindelářová a další pozvaní hosté. 

     Na tento den připravili šestajovičtí hasiči nejen akt slavnostního otevření, ale i den otevřených dveří pro širokou veřejnost. Příjemným překvapením byl zájem občanů Šestajovic o tuto akci, kterých se tam odpoledne vystřídali desítky. Zpřístupněny pro ně byly nejen veškeré prostory zrekonstruované budovy, ale mohli také shlédnout na fotografiích jakých změn doznala původní budova ve své historii. Dále si návštěvníci mohli prohlédnout současnou techniku a vybavení hasičů a to i včetně dvou dnes už historických stříkaček. Ti odvážnější pak měli možnost si obléknout zásahový oděv, nebo alespoň jeho část a s dýchacím přístrojem na zádech si vyzkoušet, jaké to je se v něm pohybovat. Na dalším připraveném „stanovišti“ bylo možné vyzkoušet svoji zručnost rozhazováním hadic. A komu se nechtělo do žádné z těchto činností, mohl venku posedět a využít připraveného občerstvení. Velice příjemným bylo posezení a diskuze s členy okolních sborů, které se protáhlo do pozdních nočních hodin.

     Závěrem je třeba ještě jednou velice poděkovat vedení obce v čele se starostou obce panem Romanem Hrdlicem, za schválení a realizaci projektu, dále Technickým službám Šestajovice za pomoc a hlavně všem členům SDH Šestajovice, kteří se podíleli na dokončení.

hasičárna 26.5.2016-7279DSC_0045DSC_0044DSC_0055DSC_0070DSC_0061

DSC_0064DSC_0025DSC_0024DSC_0026DSC_0022DSC_0079

pozvánka web

šestajovický pohár v požárním útoku
Dětský den Šestajovice 2016