Tel. +420 607 525  519

soutěž v požárním útoku Šestajovice 2018

Měsíc září je již tradičním termínem, kdy připravujeme soutěž v požárním útoku okrsku č. 6 a zároveň pořádáme soutěž v požárním útoku o Pohár starosty obce Šestajovice. A tak se v sobotu 8. září 2018 sjelo na šestajovickém fotbalovém hřišti celkem 19 soutěžních družstev, aby porovnala své síly. V rámci okrskové soutěže se soutěžilo ve čtyřech kategoriích (ženy mladší, ženy starší, muži mladší a muži starší). V soutěži o Pohár starosty obce Šestajovice jsou pouze dvě kategorie a to muži a ženy a družstvo s nejlepším časem získává na rok putovní pohár od starosty obce Šestajovice. V letošním roce do Šestajovic přijelo rekordních 19 družstev. Škoda jen, že diváků přišlo velice málo a tak fandit si musela družstva navzájem. V letošním roce postavili šestajovičtí hasiči na start tři družstva. Ženy mladší, muži mladší a muže starší. V rámci okrskové soutěže (rozdělené do čtyř kategorií) se ženy mladší umístily na posledním pátém místě, muži mladší na posledním čtvrtém místě a tak reputaci museli napravovat muži starší, kteří se ze šesti družstev umístili na místě třetím. V pohárové soutěži kde soutěžilo devět družstev žen a deset družstev mužů se naše družstva umístila takto. Ženy mladší sedmé místo, muži mladší desáté místo a muži starší čtvrté místo. Musíme podotknout, že muži mladší postavili těsně před soutěží nové družstvo a někteří jeho členové neměli dosud žádné soutěžní zkušenosti. A tak si na domácí půdě vybrali svou “nováčkovskou daň” v podobě nelichotivých umístění. To se však může při dalších soutěžích změnit a tak jim držíme palce v jejich úsilí. 

100. let od založení Československé republiky
výlet na Pyrocar 2018