Tel. +420 607 525  519

125 let SDH Šestajovice

V roce 2020 tomu bylo 125 let co byl založen Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice. Takováto výročí sbor vždy slavil společně s občany a pozvanými hosty, ale loňský rok poznamenaný různými opatřeními v souvislosti s COVID 19 oslavy velice omezoval či dokonce zakazoval. Vzhledem k této situace jsme tedy oslavy neuspořádali. Bylo by však škoda toto výročí jen tak přejít a tak alespoň tímto článkem chceme částečně vzpomenout na historii našeho sboru. Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice byl založen v roce 1895 a jeho prvním starostou byl zvolen pan Adolf Vápeník. Ve velice krátké době se do sboru přihlásilo 63 členů, kteří započali historii sboru. První hasičská zbrojnice byla v místě dnešního kruhového objezdu v Šestajovicích. Poté se hasiči přesunuli do míst, kde je dnešní hasičská zbrojnice, jejíž podobu ji dala historicky třetí rekonstrukce původního objektu. První technikou byla ruční čtyřkolová stříkačka R.A. Smekal pořízená v roce 1895, kterou v roce 1924 nahradila stříkačka parní. Páru vystřídala v roce 1942 stříkačka motorová a obměna techniky pokračovala více či méně úspěšně až do doby dnešní. Rok 2020 bude co se týká techniky důležitým rokem v historii sboru resp. jednotky sboru. V tomto roce se podařilo omladit vozový park vozidlem CAS 15 Mercedes-Benz Atego a zároveň jej i rozšířit o velkokapacitní cisternu CAS 32 TATRA 815. Historie sboru však není jen o budovách a technice, ale hlavně o jeho členech, kteří bez přerušení pracovali a pracují pro sbor, obec a její občany už 125 let. Nebyla to pouze preventivní činnost nebo pomoc a nasazení při mnoha mimořádných událostech. Ale je to i přispění do kulturního dění v obci spolupořádáním společenských akcí, dětských dnů, plesů, apod. Historicky velice důležitým bodem je práce s mládeží, které se v minulosti věnovali a i dnes věnují vedoucí mládeže. Všem vedoucím dětských kolektivů patří dík za jejich odvedenou práci, protože právě oni se velkou měrou zasloužili a zasluhují o to, že se dobrovolná „hasičina“ předává v Šestajovicích z generace na generaci už 125 let. Jsme hrdí na svoji historii a tak jsme ve spolupráci s obcí postavili a v roce 2020 dokončili minimuzeum, kam umísťujeme historické předměty související s naším sborem, aby se nejen zachovaly pro další generace, ale lidé si je mohli i prohlédnout. Velice důležitým milníkem v historii každého sboru je pořízení historického praporu sboru. Ten jsme doposud neměli a již několik let jsme o něm uvažovali. Ku příležitosti 125 výročí se nám podařilo získat potřebné finanční prostředky a historický prapor jsme si nechali vyrobit. Slavnostně jsme jej převzali v září 2020. Historie a činnost Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice je velice obsáhlá nevejde se do těchto pár řádků. Něco z toho je však zde uvedeno. To zásadní, ale doposud nezaznělo. A tím je poděkování všem členům sboru, kteří se podíleli a podílí na fungování a dobrém jménu Sboru dobrovolných hasičů Šestajovice. 

 

 

 

Soutěž v požárním útoku - Záluží 7.5.2022
Soutěž dospělých - Šestajovice 12.9.2020