Tel. +420 607 525  519

Soutěž dospělých – Šestajovice 12.9.2020

V sobotu 12.9.2020 po dopolední soutěži dětí, nastoupili dospělí k zahájení soutěže v požárním útoku okrsku č. 6 a zároveň soutěže o Pohár starosty obce Šestajovice. Začínalo se ve 14 hod. za krásného počasí, dobré atmosféry, ale tentokráte za velice malé účasti závodních družstev. Soutěžilo se sice ve čtyřech kategoriích a to ženy mladší a starší, muži mladší a starší, ale kategorie byly obsazeny pouze dvěma nebo třemi družstvy. Co bylo důvodem se můžeme jen domnívat. Zda to byl odpolední čas, termíny jiných akcí přesunuté z jara na září, nebo obavy z šíření COVID-19, nevíme. Tentokráte se nepodařilo dát dohromady ani družstvo mužů SDH Šestajovice. Ti se totiž účastnili dvoudenního taktického cvičení Povodňová vlna 2020, které bylo vyhlášeno právě na termín předem připravované soutěže. Nezbylo tedy nic jiného než do bojů o poháry nasadit ženy. Za SDH Šestajovice tedy nastoupila dvě družstva žen a to jedno v kategorii mladší a druhé v kategorii starší. Družstvo starších žen mohl dle pravidel doplnit jeden muž, aby bylo družstvo kompletní a mohlo nastoupit do závodu. Jak už bylo zmíněno družstev bylo málo, ale zápal pro dobré umístění byl veliký. V kategorii ženy mladší, kde soutěžila pouze tři družstva, se naše ženy umístily na 3. místě. V kategorii ženy starší získalo naše druhé družstvo 1. místo. Sice jen ze dvou družstev, ale první. Nejlepšího dosaženého času napříč kategoriemi a tedy držitelem putovního poháru starosty obce Šestajovice se stalo družstvo žen mladších z Úval. 

 

125 let SDH Šestajovice
Historický prapor sboru