Tel. +420 607 525  519

Dětský den – Šestajovice 2019

Měsíc červen patří už každoročně v naší obci Dětskému dni. A nejinak tomu bylo i v letošním roce. Na jeho pořádání se podílí nejen naše obec, ale hlavně spolky které tu působí. Jedním z těchto spolků je i náš Sbor dobrovolných hasičů Šestajovice, který se účastní této akce již historicky. Dětský den proběhl 1. června za velice krásného a možná až moc teplého počasí. Pro děti bylo připraveno spousta her a soutěží. My jsme pro ně připravili například skákání v pytlích, shazování plechovek proudem vody ze džberovky a střílení ze vzduchovky. A to je pouze část toho, co děti v průběhu odpoledne plnily. Největší úspěch však měla očekáváná pěna, kterou jsme jim na závěr vyrobili. Úplnou tečkou v tom horkém dni byla sprcha z vodního děla hasičské cisterny, kterou nepohrdli i někteří dospělí. Na tvářích dětí bylo vidět, že se jim akce líbila a to bylo důležité. Takže za rok na shledanou. 

Dny českého zemědělství v Šestajovicích
Okresní soutěž v požárním útoku - Čelákovice