Tel. +420 607 525  519

Dětský den – Svémyslice 2019

V sobotu 15.6.2019 pořádala Obec Svémyslice Dětský den. Každý rok se této akce zúčastňujeme a připravujeme pro děti jednu z disciplín. V letošním roce, jsme však na tento den již dříve přislíbili účast na Dni českého zemědělství, které pořádala ZOS Šestajovice – Jirny. Proto jsme se nezúčastnili celého Dětského dne, ale přijeli jsme dětem alespoň na závěr udělat oblíbenou pěnu. I přesto, že jsme pěnou pokryli značnou část zahrady, děti jí chtěli více a více. Nejinak tomu bylo, když jsme je na úplný závěr skrápěli vodou z cisterny. Na závěr horkého dne to pro ně bylo příjemné osvěžení.

Soutěž v požárním útoku - Šestajovice 2019
Dny českého zemědělství v Šestajovicích